Başlık:

COVID-19 ile Dönüşüm: Suna Kıraç Kütüphanesi Hizmetleri


Yazarlar:

Ebru Çinar, Onur Yılmaz, Rana Otur


Kurum:

Koç Üniversitesi


Anahtar Kelimeler:

Kütüphanelerde Dönüşüm, Elektronik Kaynaklar, Kütüphane Hizmetleri, Kaynak Paylaşımı, Suna Kıraç Kütüphanesi


Özet:

COVID-19 süreci kişilerin hayatlarında değişimi gerektirmenin yanında kurumların da yapılarını bu değişime uygun yaklaşımlarla farklılaştırmalarını gerektirmiştir. Birçok kurum evden çalışma modelini benimsemiştir. Evden çalışma modelinin benimsenmesi için hem çalışanın hem de kurumun bu değişime hızlıca uyum sağlamasını gerektirmiş ve işlerin devamlılığı sağlanmaya çalışılmıştır.

Koç Üniversitesi 17 Mart tarihi ile evden çalışma düzenine geçmiştir, bu değişiklik Suna Kıraç Kütüphanesi hizmetlerinde de dönüşümü gerekli kılmıştır.

Hem elektronik kaynakların hem de uzaktan erişimin önemi bu noktada tekrardan gün yüzüne çıktı. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi bu alanda yaptığı girişimler ve sürecin olumsuz etkilerine verdiği hızlı yanıtlar sayesinde hem akademisyenlerinin hem öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmetleri sunmuş ve gerçekleştirdiği uzaktan eğitimlerle ve kaynak paylaşımında yarattığı uluslararası iş birlikleriyle bu sürece en iyi şekilde uyum sağlamaya çalışmıştır.

COVID-19 tedbirleri sebebiyle fiziksel olarak kapatılan kütüphanelerin elektronikleştiği bu döneme doküman sağlama tarafından bakacak olursak, basılı materyal alışverişlerinin hem fiziksel kapalı olma durumu yüzünden hem de hijyenik sebeplerden tamamen durmuş olduğu farklı bir yoldan geçmekteyiz. Yayıncıların açmış olduğu erişimler sayesinde bazı kitaplara online ve ücretsiz olarak erişebilmek bu zor günlerde hem kütüphaneciler için hem de çalışmalarının bir bölümünde kaynaklarından uzak, erişim sıkıntısı yaşayan araştırmacılar ve öğrenciler için kurtarıcı olmuştur.

Suna Kıraç Kütüphanesi bu süreçte kullanıcı ihtiyaçlarını e-kitap bölümleri, e-dergi makaleleri gibi elektronik kaynaklar üzerinden ve mümkün oldukça yine basılı kaynaklar üzerinden telif haklarına uygun koşullarda karşılamaya çalışmıştır.

Birlik olma, elinde olanı paylaşma gibi olguları içinde barındıran kaynak paylaşımı alanında pandemi sürecinde hem ulusal hem de uluslararası doküman sağlama girişimleri başlatılmış, kütüphanemiz de bu girişimlere gönüllü kütüphane olarak katılmıştır.

Suna Kıraç Kütüphanesi bu dönemde Kütüphane Araştırmacı Gelişim Webinar Serisi başlığı altında birçok eğitim düzenlemiştir. ‘Library Video Hub’ sayfası oluşturulmuş ve yapılan webinarların videoları Koç Üniversitesi mensuplarına erişilebilir hale getirilmiştir.

Bu posterin amacı, Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nde elektronik kaynaklar, kaynak paylaşımı ve kütüphane eğitimlerinde gerçekleşen dönüşümün anlatılarak diğer akademik kütüphanelere bilgi paylaşımı sağlamaktır.


YORUMLAR

Yorum yapmak için aşağıdaki sosyal medya hesaplarından herhangi biriyle giriş yapabilir veya yeni bir hesap oluşturabilirsiniz!
E-posta hesabınız yayınlanmayacaktır.