Başlık:

Engellere Rağmen Engelsiz Erişim ve Hizmet Anlayışı


Yazar:

Öznur Selen Kemaloğlu


Kurum:

Atılım Üniversitesi


Anahtar Kelimeler:

Kullanıcı Davranışları, Kütüphane Hizmetleri, Elektronik Kaynaklar, Uzaktan Erişim


Özet:

Covid-19 salgını sürecinde, sürecin getirdiği zorunluluklardan dolayı kullanıcı alışkanlıkları ve hizmet beklentileri değişmeye başlamıştır.

Amaç: Çalışmamız Covid-19 salgını öncesi olağan dönemde kullanıcı alışkanlıklarını, hizmet beklentilerini ve Covid-19 salgını sürecinde bu alışkanlıkların, hizmet beklentilerinin nasıl değiştiğini ortaya koyarak geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunmayı amaçlamaktadır.

Yöntem: Çalışmamızda gözlem yöntemi kullanılacaktır.

Bulgular: Posterimiz 2 ana bölümden oluşacaktır.

Birinci bölümde; Kullanıcılarımızın Covid-19 salgını öncesi alışkanlıkları ve hizmet beklentileri değerlendirilecektir.

Covid 19 salgını öncesinde (Olağan Dönem);

• Kullanıcılarımız basılı ve elektronik kaynakları bir arada kullanmaktadır.

• Veritabanlarının deneme erişime açılması süreci kütüphanecinin sorumluluğundadır.

• Sorular, kütüphaneciye mesai saatleri içerisinde mail yoluyla iletilir.

• Eğitimler kütüphaneciler tarafından planlanarak kullanıcılara duyurulur.

İkinci bölümde ise, Covid- 19 salgını süreci ele alınacaktır.

Covid-19 salgını sürecinde (Olağanüstü Dönem);

• Kullanıcılarımız tamamen elektronik kaynaklara yönelmişlerdir.

• Deneme erişimi talepleri kullanıcılarımızdan gelmektedir.

• Mesai saatleri yerini 7×24 saat hizmet anlayışına bırakmıştır.

• Eğitim toplantılarına kullanıcıların ilgisi artmıştır.

Kullanıcılarımızın süreç içerisinde alışkanlıklarına ve hizmet beklentilerine değinildikten sonra kütüphanemizin bu beklentileri karşılamak amacıyla hangi hizmetleri planladığına da yer verilmesi çalışmanın anlaşılması açısından önem teşkil etmektedir.

Covid-19 salgını sürecinde (Olağanüstü Dönem) Kütüphanemiz ve Hizmet Anlayışımız;

• Hizmetlerimiz fiziksel ortamdan online ortama taşınmıştır.

• Covid-19 sürecinde ücretsiz olarak erişime açılan veritabanları listelenerek kütüphanemizin web sayfasına eklenmiştir.

• Kullanıcılarımızla iletişim kurumsal maillerimiz, cep telefonlarımız hatta sosyal medya hesaplarımız üzerinden devam etmektedir.

• Eğitim toplantıları online olarak sürdürülmektedir.

Tartışma: Covid-19 salgını öncesi ve Covid-19 salgını sürecindeki kullanıcı ve kütüphane arasındaki iletişim, beklentiler değerlendirilerek geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunulmaya çalışılacaktır.


YORUMLAR

Yorum yapmak için aşağıdaki sosyal medya hesaplarından herhangi biriyle giriş yapabilir veya yeni bir hesap oluşturabilirsiniz!
E-posta hesabınız yayınlanmayacaktır.