Başlık:

Uzaktan Eğitim Sürecinde Kütüphanelerde Yeni Bir Hizmet Ağı: Kanıta Dayalı Psiko-Kütüphanecilik


Yazarlar:

Müslüm Yurtseven, Kazım Şentürk, Şefik Vural


Kurumlar:

İskenderun Teknik Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Sinop Üniversitesi


Anahtar Kelimeler:

Kanıta dayalı kütüphanecilik, Psiko-Kütüphanecilik, Kullanıcı hizmetleri


Özet:

Amaç: COVID-19 pandemisi, toplumsal yaşamı oluşturan sosyal, siyasal, ekonomik, teknolojik ve kültürel ögeleri etkisi altına almış ve yeni bir toplumsal yaşamın kapısını aralamıştır. Bilim insanlarının, COVİD-19 süreciyle özdeşleşen “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!” söylemi de yeni toplumsal yaşamı doğrular niteliktedir. İş yaşamı başta olmak üzere sağlık, eğitim, ekonomi, tarım gibi yelpazesi geniş bir değişim ağını örgütleyen COVID-19 pandemisi, bu alanlara yönelik yeni politikaların belirlenmesi ve hizmet trafiğinin yeniden biçimlenmesini zorunlu kılmıştır. Teknolojinin başat faktör olduğu bu değişim sürecinde her sektörde olduğu gibi kütüphaneler de birtakım aksiyonlar alarak COVID-19 süreci ve sonrasını planlamaktadır. Öncelikle kullanıcı hizmetleri orijininde yapılan planlamalarda, COVID-19 sonrasında kütüphanecilikte yeni yaklaşımları tartışmak gerekli görülmektedir. Bu noktada, kullanıcı hizmetlerinin psikolojik boyutu yeni bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Pandemi nedeniyle yüz yüze gerçekleştirilemeyen psikolojik danışmanlık hizmetinde olduğu gibi kütüphane kullanıcılarının gereksinimleri de internetin sağladığı olanaklarla çevrimiçi olarak karşılanmaktadır. Ancak, kullanıcıların demografik ve yapısal özelliklerinin birbirinden ayırımlı olduğu düşünüldüğünde kullanıcılara verilen hizmetlerin toptancı bir yaklaşımla sürdürüldüğü gözlenmektedir. Bu bağlamda, kütüphaneler gerek COVID-19 sürecinde gerekse sonrasında psikologlarla işbirliğine giderek kullanıcı hizmetlerine yönelik birtakım psikolojik ölçekler geliştirmelidir.

Yöntem: Belgesel kaynak analizi, Gözlem

Bulgular: Psikolojik ölçeklerden elde edilecek bilimsel verilerin, kullanıcı hizmet trafiğinde kütüphanelere yol gösterici olacağı, bu çalışmanın da kütüphaneciliğin geleceği açısından yeni bir ekonomi yaratacağı düşünülmektedir.

Tartışma: Kütüphane kullanıcılarının demografik ve yapısal özelliklerindeki ayırımlar, yaşam boyu öğrenme ve bilgi edinim süreçlerine doğrudan etki etmektedir. Bu etki faktörünü ölçümlemek, kütüphanelerde kullanıcı hizmetlerini toptancı yaklaşımlardan kurtarmak ve kanıta dayalı kullanıcı haritaları oluşturmak psikolojik ölçeklerle olanaklı olacaktır. Kütüphane kullanıcılarının psikolojik verileri bilgi hizmetlerinin gelecekteki vizyonunu belirleyecektir.


YORUMLAR

Yorum yapmak için aşağıdaki sosyal medya hesaplarından herhangi biriyle giriş yapabilir veya yeni bir hesap oluşturabilirsiniz!
E-posta hesabınız yayınlanmayacaktır.