Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nin düzenlemiş olduğu Sanal Poster Oturumu’na katılım sağlamış ve e-posterleri onaylanmış tüm poster sahipleri ile oturuma yorum ile katkı verecek katılımcılar, aşağıdaki içerik ve kurallara tabidir.

YAZARLAR İÇİN:

POSTER KURALLARI:

  • Sanal posterinizi PPT, PDF, Sway, Prezi, Genially, Powtoon, Video, vb. çeşitli seçeneklerden bir şablon seçerek oluşturabilirsiniz.
  • Hazırlayacağınız posterde başlık, yazar adı, iletişim adresi, kurum ve ülke bilgileri ve eğer video gibi uygulanabilir bir format kullandıysanız altyazı yer almalıdır.
  • PPT, PPTX, PDF, Sway, Prezi, Genially, Powtoon vb. dosyalar maksimum 25mb. olmalıdır.
  • Video’lar için süre maksimum 5dk.’dır

Ulaşacak poster başvuruları arasından tümüyle gelişmiş bir fikri aktaran posterler sanal oturumda yer almaya hak kazanacaktır.

Sanal posterlerde hedeflenen etkileşimin sağlanması için yazarlar, posterleri hakkında yapılan yorumları 10 – 12 Haziran tarihleri arasında cevaplamaya hazır olmalıdır.


POSTER İZİN METNİ

Telif Hakkı Sözleşmesi: 

İş bu sözleşme ile göndermiş olduğum posterin tarafımca oluşturulmuş orijinal bir çalışma olduğunu, çalışmamın Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından sanal olarak gerçekleştirilecek online poster oturumunda elektronik olarak ve yoruma açık şekilde yayınlanmasını ve Suna Kıraç Kütüphanesi’ne ait web sitesi üzerinde çalışmamın içeriği ile ilgili sorulan soruları cevaplayacağımı kabul ve taahhüt ederim. Yine bu sözleşme dahilinde, posterimin her türlü elektronik formatta arşivlenmesine ve kullanıma sunulmasına, poster üzerindeki tüm mülkiyet ve patent hakları ile posterimin tümü veya bir bölümü ile gelecekte yapacağım çalışmaların kullanım haklarını elimde tutmak koşuluyla imza tarihinden itibaren izin veriyorum.


KATILIMCILAR İÇİN:

Yorum Kuralları: Kabul Edilebilir Dil ve İçerik Politikası

Harici ve yetkili kullanıcılar tarafından gönderilen aşağıdaki içerik türlerinin kullanımı yasaktır. Aşağıda belirtilen içerik(ler) kullanıldığı takdirde, herhangi bir uyarı yapılmadan sayfadan kaldırılacak ve paylaşımı yapan kişi ya da kişilerin yorum yapma hakları alınacaktır.

• Küfürlü dil veya içerik;

• Sınıfların ayrımını teşvik eden veya sürdüren içerik;

• Cinsel içerik paylaşımları;

• Ticaret ya da tanıtım ya da onaylama dahil reklam talepleri;

• Siyasi meselelerin, grupların ya da bireylerin desteklenmesi ya da onaylanması;

• Yasadışı faaliyetlerin yürütülmesi veya teşvik edilmesi;

• Kamusal veya kamusal sistemlerin güvenliğini veya güvenliğini tehlikeye atabilecek bilgiler;

• Herhangi bir kişiyi, grubu veya kuruluşu karalamak amacıyla hazırlanmış içerik;

• Ticari marka veya telif hakkı ihlali gibi başka herhangi bir tarafın yasal mülkiyet haklarını ihlal eden içerik;

• Herhangi bir çalışan, Kütüphane veya faaliyetleri ile ilgili yanlış veya kötü niyetli ifadeler yayınlamak;

• Şiddet içeren veya tehdit edici içerik;

• Gizli, hassas veya özel bilgilerin açıklanması.

Yorumlar kapatıldı.